பிரதான செய்திகள்

“தமிழர் நல்வாழ்வுக்காக இந்தியா எப்போதும் துணைநிற்கும்”

இந்திய அரசாங்கம் தமிழர் நல்வாழ்வுக்காக என்றென்றும் துணைநிற்கும் என இலங்கைக்கான இந்தியத் தூதுவர் கோபால் பாக்லே தெரிவித்தார்....

செய்திகள்

MORE