பிரதான செய்திகள்

ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு தமிழ்க் கட்சிகள் கூட்டாக கடிதம்!

ஐந்து தமிழ் கட்சிகளின் தலைவர்கள் ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு கூட்டாக அறிக்கையொன்றை அனுப்பிவைத்துள்ளனர். தமிழ்...

செய்திகள்

MORE