பிரதான செய்திகள்

மத தீவிரவாதத்தைக் கருவியாகப் பயன்படுத்தி அரசியல் சக்தியை பலப்படுத்துவதற்கான முயற்சியே ஈஸ்டர் தாக்குதல் – கர்தினால் மெல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை

மததீவிரவாதத்தை பயன்படுத்தி தனது அரசியல் அதிகாரத்தை வலுப்படுத்த நினைத்த குழுவொன்றே உயிர்த்தஞாயிறு தாக்குதல்களை முன்னெடுத்தது என கர்தினால்...

செய்திகள்

MORE