செய்திகள்

அனுப்பட்ட செய்திய அனுப்பியவரின் போனில் இருந்து நீக்கும் App- RakEM APP

நண்பருக்கோ அல்லது தெரிந்தவருக்கோ தவறுதலாகவோ அல்லது கோபத்திலோ ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டிருக்கலாம்.  அந்த  தவறான செய்தியை அவருடைய போனில் இருந்து நீக்குவதற்கு உதவுகின்றது RakEm APP.