Search
Sunday 18 March 2018
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

இலங்கையில் தொடரும் சித்திரவதைகள் தொடர்பான ஐ.நா அறிக்கை

இலங்கையில் தொடரும் சித்திரவதைகள் தொடர்பான ஐ.நா அறிக்கை

சித்திரவதையும் வேறு கொடூர மனிதாபிமானமற்ற இழிவாக நடத்துதல் அல்லது தண்டனை வழங்குதல் முதலியனவற்றிற்கான விசேட அறிக்கையாளரினது இலங்கை விஜயம் தொடர்பான அறிக்கையின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Download (PDF, 4.4MB)

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *