செய்திகள்

ஆசிரியர்களுக்கு 5000 ரூபா கொடுப்பனவை வழங்குவதற்கான சுற்றறிக்கை வெளியானது!

ஆசிரியர்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா மேலதிக கொடுப்பனவை வழங்குவதற்கான சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

சம்பளப் பிரச்சனை தொடர்பான கலந்துரையாடல்களின் போது, ஆசிரியர்களுக்கு செப்டம்பர் மற்றும் ஒக்டோபர் மாதங்களுக்கென 5000 ரூபா கொடுப்பனவை வழங்குவதற்கு அமைச்சரவையில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

அதன்படி அது தொடர்பான சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
-(3)