செய்திகள்

இரண்டாம் தவணைக் கல்வி நடவடிக்கைகள் இன்று ஆரம்பம்

நாடு பூராகவும் உள்ள சகல அரச தமிழ், சிங்கள பாடசாலைகளின் இவ்வருடத்திற்கான இரண்டாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகள் இன்று முதல் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன.

இந்த இரண்டாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகள் எதிர் வரும் ஜூலை 29 ஆம் திகதி வரை நடைபெறவுள்ளன.