செய்திகள்

ஈபிடிபி அலுவலகத்துக்கு முன்பாக இருந்துவந்த வீதித்தடை நீக்கம்

யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள  ஈபிடிபி கட்சியின் தலைமையலுவலகத்துக்கு முன்பாக பலவருடமாக இருந்துவந்த வீதித் தடை இன்று நீக்கப்பட்டுள்ளது.

FB_IMG_1433658353824