செய்திகள்

எதிர்க்கட்சித் தலைவராகக் கூட தமிழர் வரமுடியாதா? இராதாகிருஷ்ணன் கேள்வி

நாங்கள் பிர­தம மந்­தி­ரி­யாக ஒரு காலமும் வரமுடி­யாது; ஜனா­தி­ப­தி­யாக வர­மு­டி­யாது; ஏன் எதிர்க்­கட்சித் தலை­வ­ராக வர­கூ­டாது. அந்த அள­வுக்கு தகுதி இல்­லா­த­வர்­களா? என கேள்­வி­யெ­ழுப்­பி­யுள்ள கல்வி இரா­ஜாங்க அமைச்சர் வே. இரா­தா­கி­ருஸ்ணன், தமிழ்த் தேசி­யக்­கூட்­ட­மைப்புக்கு எதிர்க்­கட்சி தலை­வ­ராகும் சந்­தர்ப்பம் கிடைக்­கு­மாயின் எமது ஆத­ரவு நிச்­ச­ய­மாக இருக்கும் எனவும் தெரிவித்தார்.

வவு­னியா – பூவ­ர­சன்­குளம் மகா­வித்­தி­யா­ல­யத்தில் தொழில்­நுட்ப ஆய்வுகூடத்தை திறந்­து­வைத்து உரை­யாற்றும் போதே அவர் மேற்­கண்­ட­வாறு தெரிவித்தார். அங்கு தொடர்ந்தும் உரை­யாற்­றிய அவர்,

“தேசிய அர­சாங்­கத்தில் இரண்டு பிர­தான கட்­சிகள் பங்­கு­தா­ரர்­க­ளாக உள்­ளன. ஆனால் சிறு­பான்மை கட்­சி­க­ளையும் உள்­ள­டக்கி தேசிய அர­சாங்­கத்தை உரு­வாக்­கு­வது தேசிய அர­சாங்­கத்தின் பொறுப்­பாக உள்­ளது. தமிழ்த் தேசி­யக்­கூட்­ட­மைப்பு தேசிய அர­சாங்­கத்தில் இணைந்­து­கொள்­ளாத நிலையில் அவர்­க­ளுக்கு ஏன் எதிர்க்­கட்­சித் ­த­லைவர் பத­வியை வழங்­க­வேண்டும் என்று பேரின­வா­திகள் பர­வலாகக் கூறு­கின்­றார்கள்.

இந்த நாட்டின் பிர­தம மந்­தி­ரி­யாக நாங்கள் ஒரு காலமும் வரமுடி­யாது; ஜனா­தி­ப­தி­யாக வர­மு­டி­யாது; ஏன் எதிர்க்­கட்சித் தலை­வ­ராக வர­க்கூ­டாது. அந்த அள­வுக்கு நாங்கள் தகுதி இல்­லா­த­வர்­களா? அல்­லது இய­லா­த­வர்­களா என்ன காரணம் என்று தெரிய­வில்லை.

ஆனால், தமிழ்த் தேசி­யக்­கூட்­ட­மைப்பு ஏதா­வது ஒரு சந்­தர்ப்­பத்தில் எதிர்க்­கட்சித் தலை­வ­ராக வரும் சந்­தர்ப்பம் வந்தால் நிச்­ச­ய­மாக உங்­க­ளோடு நாங்கள் இருப்போம். அதற்கு எந்­த­வி­த­மான பின்­வாங்­க­லையும் நாம் செய்­ய­மாட்டோம்.
சிறு­பான்மை மக்­க­ளுக்கு இன்று பல்­வேறு பிரச்­சி­னைகள் உள்­ளன. அவற்­றுக்­கொல்லாம் தீர்வுகாண ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சே­னவும் பிர­தமர் ரணில் விக்­கி­ர­ம­சிங்­கவும் ஒன்­றி­ணைந்து செயற்­படு­கின்­றார்கள். இது வர­வேற்­கப்­ப­ட­வேண்­டிய விடயம்.

வட பகு­தியில் நில­விய பல்­வேறு அதி­காரப் பிரச்­சினைகள் இன்று போக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. கடி­வாளம் அகற்­றப்­பட்­டுள்­ளது. சுதந்­தி­ர­மாக வேலை செய்ய சந்­தர்ப்பம் கிடைத்­துள்­ளது.

ஆகவே நாங்கள் எல்­லா­வற்­றையும் ஒன்­றாக பெற்றுக்கொள்­ள­ மு­டி­யா­விட்­டாலும் சிறுக சிறுக பெறு­வ­தற்­கான சந்தர்ப்பம் ஏற்­பட்­டுள்­ளது. ஆகவே, இந்த சந்­தர்ப்­பத்தை நல்ல முறையில் நாங்கள் பயன்­ப­டுத்­திக் ­கொள்­ள­வேண்டும். இதற்கு கல்வி முக்கிய விடயமாகும் என்றார்.