செய்திகள்

எனது உயிருக்கு ஏதும் நடந்தால் அரசே பொறுப்பு :மஹிந்த

தனது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தனக்கு எதாவது நடந்தால் அதற்கு அரசாங்கமே பொறுப்பை ஏற்கவேண்டும் என்றும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஸ தெரிவித்துள்ளார்.

அரசாங்கம் அவருக்கு பாதுகாப்பு வழங்கினாலும் கூட, சமூக செயற்பாடுகளில் ஈடுபடும்போது அவருக்கு பாதுகாப்பு போதாது என்று மகிந்தவின் ஊடக இணைப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

மகிந்தவின் பாதுகாப்புக்கு 60 வாகனங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு கூறினாலும், 21 வாகனங்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.