செய்திகள்

ஒரே பார்வையில் மாகாண மற்றும் மாவட்ட மட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

வாக்குகள்
மாகாணம் மஹிந்த ராஜபக்ஸ மைத்திரிபால சிறிசேன
வட மாகாணம் 108831 394991
கிழக்கு மாகாணம் 214769 583120
வடமத்திய மாகாணம் 386801 386381
வடமேல் மாகாணம் 754619 678675
மத்திய மாகாணம் 682804 885527
சப்ரகமுவ மாகாணம் 657183 545047
தென் மாகாணம் 918244 645137
மேல் மாகாணம் 1622851 1743484
ஊவா மாகாணம் 421988 354800
மொத்த வாக்குகள் 5768090 6217162

GT1

வாக்குகள் வீதம்
தேர்தல் மாவட்டம் மஹிந்த ராஜபக்ஸ மைத்திரிபால சிறிசேன மஹிந்த ராஜபக்ஸ மைத்திரிபால சிறிசேன
யாழ்ப்பாணம் 74454 253574 21.85% 74.42%
வன்னி 34377 141417 19.07% 78.47%
திருகோணமலை 52111 140338 26.67% 71.84%
மட்டக்களப்பு 41631 209422 16.22% 81.62%
அம்பாறை 121027 233360 33.82% 65.22%
அநுராதபுரம் 281161 238407 53.59% 45.44%
பொலன்னறுவை 105640 147974 41.27% 57.80%
குருணாகல் 556868 476602 53.46% 45.76%
புத்தளம் 197751 202073 48.97% 50.04%
மஹநுவர 378585 466994 44.23% 54.56%
மாத்தளை 158880 145928 51.41% 47.22%
நுவரெலியா 145339 272605 34.06% 63.88%
கேகாலை 278130 252533 51.82% 47.05%
இரத்தினபுரி 379053 292514 55.74% 43.01%
காலி 377126 293994 55.64% 43.37%
மாத்தறை 297823 212435 57.81% 41.24%
ஹம்பாந்தோட்டை 243295 138708 63.02% 35.93%
கொழும்பு 562614 725073 43.40% 55.93%
கம்பஹா 664347 669007 49.49% 49.83%
களுத்துறை 395890 349404 52.65% 46.46%
பதுளை 249243 249524 49.15% 49.21%
மொனராகலை 172745 105276 61.45% 37.45%
மொத்த வாக்குகள் 5768090 6217162 47.58% 51.28%