செய்திகள்

காஞ்சி காமகோடிகள் இலங்கை வருகிறார்

இந்தியாவின் மிக பிரசித்தமான சுவாமிகள் காஞ்சி காமகோடி ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யவுள்ளார்.

பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் அழைப்பின் பெயரில் இலங்கை வருகிறார்.

சுவாமிகள் வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் மத்திய மாகாணங்களுக்கு செல்வார் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.