தலைப்பு செய்திகள்

சிரிய தலைநகர் டமஸ்கஸில் கடும் மோதல்கள் வெடித்துள்ளன

சிரிய தலைநகர் டமஸ்கஸில் கடும் மோதல்கள் வெடித்துள்ளன

தலைநகரின் கிழக்கில் உள்ள ஜோபார் பிராந்தியத்தின் மீது கிளர்ச்சிக்காரர்கள் அதிரடி தாக்குதலொன்றை மேற்கொண்டுள்ளதை தொடுத்துள்ளதை தொடர்ந்தே கடும் மோதல்கள் வெடித்துள்ளன
கிளர்ச்சிக்காரர்கள் கார்க்குண்டுகள் மற்றும் தற்கொலைபோராளிகளை பயன்படுத்தி இந்த தாக்குதலை மேற்கொண்டுள்ளனர். கிளர்ச்சிக்காரர்களினால் ஏவப்பட்ட எறிகணைகள் தலைநகரில் விழுந்து வெடித்துள்ளன.
கிளர்ச்சிக்குழுவினர் ஆரம்பித்த இந்த தாக்குதலை தொடர்ந்து சிரிய அரசாங்கம் 30ற்கும் மேற்பட்ட விமானதாக்குதல்களை மேற்கொண்டதாக மனித உரிமை குழுக்கள் தெரிவித்துள்ளன.
சிரிய தலைநகரின் சில பகுதிகள் இன்னமும் கிளர்ச்சிக்குழுக்களின் பிடியில் உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *