Search
Monday 18 June 2018
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

புதிய பிரஜாவுரிமை சட்டங்களால் அகதிகளிற்கே பாதிப்பு அதிகம்- அவுஸ்திரேலிய அமைப்பு கவலை

புதிய பிரஜாவுரிமை சட்டங்களால் அகதிகளிற்கே பாதிப்பு அதிகம்- அவுஸ்திரேலிய அமைப்பு கவலை

அவுஸ்திரேலியா தனது பிரஜா உரிமை சட்டங்களில் மேற்கொள்ளவுள்ள மாற்றங்கள் காரணமாக அகதிகளே மிக மோசமாக பாதிக்கப்படுவர் என அவுஸ்திரேலியாவின் அகதிகள் பேரவை எச்சரித்துள்ளது.
பிரஜா உரிமைக்கான விண்ணப்பிப்பவர்களிற்கு குறிப்பிடத்தக்க ஆங்கில அறிவு அவசியம் என அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக அகதிகள் பிரஜாஉரிமைக்கு விண்ணப்பிக்க தயங்கலாம் அல்லது ஆங்கில திறன் பரீட்சையில் தோல்வியடையலாம் என அகதிகள் பேரவை குறிப்பிட்டுள்ளது
அகதிகளில் முதியவர்களும் மோதல்கள் காரணமாக கல்வி நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை இளம் அகதிகளும் கடும் நெருக்கடியை எதிர்கொள்வர் எனவும் அகதிகள் பேரவை தெரிவித்துள்ளது
அவுஸ்திரேலியாவிற்குள் அகதிகளாக வந்தவர்களே அவுஸ்திரேலிய பிரஜா உரிமை மூலம் கிடைக்கின்ற சுதந்திரம் மற்றும் பாதுகாப்பை அதிகம் மதிக்கின்றனர் என்றும் அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *