செய்திகள்

சீனாவிற்கு செல்லும் விமானங்களை பரிசோதிப்பதற்கு தீர்மானம்

கொரோனா வைரஸினை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் சீனாவிற்கு செல்லும் விமானங்களை விரிவான வகையில் பரிசோதிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு அமைவாக ஒரு முறை பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதை திவிர்க்குமாறும் சீனாவுக்கான விமான சேவைகளை மேற்கொள்ளும் விமான நிறுவனங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய கொரோனா வைரஸினை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் விமான பயணிகள் மற்றும் விமானத்தின் சுகாதாரத்தை உறுதி செய்வதிலும் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது எனவும் சிவில் விமான சேவைகள் அதிகார சபையின் பணிப்பாளர் நாயகம் எச்.எம்.சி. நிமல்சிறி தெரிவித்துள்ளார்.(15)