Search
Saturday 5 December 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

அகில இலங்கை ரீதியில் சாதனை புரிந்தோர்

அகில இலங்கை ரீதியில் சாதனை புரிந்தோர்

2017 க.பொ.த (சா/த) பரீட்சையில் சிறந்த பெறுபேறுகளை பெற்று அகில இலங்கை ரீதியாக முதலாவது இடத்தை ஆறு மாணவர்கள் பெற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.
கசுனி செனவிரத்ன : கம்பஹா ரத்னாவலி மகளிர் வித்தியாலயம்
சமோதி ரவீசா சுபசிங்க : கம்பஹா ரத்னாவலி மகளிர் வித்தியாலயம்
நவோத்யா ரணசிங்க : கண்டி மகளிர் உயர் பாடசாலை
லிமாஷா அமந்நி விமலவீர : கண்டி மஹா மாயா மகளிர் பாடசாலை
ரன்தி லக்பிரியா : மாத்தறை சுஜாதா வித்தியாலயம்
கவீஷ பிரத்திபாத் : இரத்தினபுரி சீவலி மத்திய மகா வித்தியாலயம் -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *