தலைப்பு செய்திகள்

அடுத்த வருடம் முதல் நாடு முழுவதிலும் சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் பெற கணனி அடிப்படையிலான பரீட்சை

அடுத்த வருடம் முதல் நாடு முழுவதிலும் சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் பெற கணனி அடிப்படையிலான பரீட்சை

சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் பெறுவதற்கு நாட்டின் 25 மாவட்டங்களிலும் இந்த வருட இறுதி அளவில் கணனி அடிப்படையிலான பரீட்சை அமுலுக்கு வருகிறது.

ஏற்கனவே கடந்த நவம்பர் மாதம் கணனி மூலமான பரீட்சையை நடத்தும் கிளை ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்கள ஆணையாளர் ஜகத் சந்திரசிறி தெரிவித்தார். கணனி மூலமான பரீட்சைக்கு தோற்றும்போது அதன் பெறுபேறு உடனடியாகவே பரீட்சார்த்திகளுக்கு டெஹ்ரியபப்டுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *