Search
Thursday 26 November 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

அதிரடி அரசியல் திருப்புமுனைகளுக்கான வாரம்

அதிரடி அரசியல் திருப்புமுனைகளுக்கான வாரம்
நாட்டில் எதிர்வரும் வாரம் அரசியலில்  தீர்மானம் மிக்க வாரமாக அமையவுள்ளது.
அரசியலில் திருப்பு முனைகள் ஏற்பட்டு பரபரப்பான சம்பவங்கள் பல நிகழும் வாரமாக இது அமையாவுள்ளது.
கட்சி தாவல்கள் , பதவி நிலை மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சம்பவங்களும் இடம்பெறலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.
இதன்படி அதிரடி நடவடிக்கைகளுடன் அரசியல் குழப்ப நிலைமைகளுக்கு இந்த வாரத்திற்குள் தீர்வுகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அரசியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.  -(3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *