Search
Tuesday 14 July 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

அமைச்சரவை மாற்றம் – விபரங்கள் இதோ

அமைச்சரவை மாற்றம் – விபரங்கள் இதோ

அமைச்சரவையில் இன்றைய தினம் சிறியளவிலான மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதன்படி 10 பேரின் பதவிகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
இதன்படி மறுசீரமைக்க பதவிகளின் விபரங்கள் வருமாறு.
‏சட்டம் ஒழுங்குகள் அமைச்சர் – பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க
அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சர் – லக்‌ஷ்மன் கிரியெல்ல
உயர்கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் – கபீர் ஹாசீம்
இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி – சாகல ரட்நாயக்க
டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் – ஹரீன் பெர்னான்டோ
வனவிலங்கு மற்றும் நிலையான அபிவிருத்தி அமைச்சர் – ரவீந்திர சமரவிக்கிரம
இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி இராஜங்க அமைச்சர் – பியசேன கமகே
சிறைச்சாலைகள் மற்றும் புனர்வாழ்வு இராஜங்க அமைச்சர் – அஜித் பி பெரேரா
உள்நாட்டலுவல்கள் பிரதியமைச்சர் – ஜே.சி.அலவத்துவல
தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகார இராஜாங்க அமைச்சர் – ஹர்ஷ டி சில்வா
-(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *