Search
Monday 19 November 2018
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

உலகில் மிக நீளமான பாலம் திறந்து வைக்கப்பட்டது

உலகில் மிக நீளமான பாலம் திறந்து வைக்கப்பட்டது

சீனாவிலிருந்து ஹொங்கொங் மற்றும் மெகாவு தீவை இணைத்து நிர்மானிக்கப்பட்டுள்ள உலகில் மிக நீளமான கடல்வழி பாலம் சீன ஜனாதிபதியினால் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
55 கிலோ மீற்றர் நீளத்திற்கு இந்த பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இதற்காக 20 பில்லியன் டொலர் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இடையில் கப்பல்கள் செல்லக் கூடியவாறு அந்த பாலம் கடலுக்கு கீழான சுரங்க வழியாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *