தலைப்பு செய்திகள்

எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவி கருவுக்கு?

எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவி கருவுக்கு?

எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவியை தற்போதைய சபாநாயகர் கருஜயசூரியவுக்கு வழங்குவதற்கே கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்கிரமசிங்க எதிர்பார்ப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின்றன.
ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் முன்வைக்கும் நிபந்தனைகளுக்கு சஜித் பிரேமதாச இணங்காத நிலையிலேயே கருஜயசூரியவுக்கு அந்த பதவியை வழங்குவதற்கு அவர் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இதன்படி எதிர்க்கட்சி தலைவராக சபாநாயகர் அறிவிக்கப்படுவராக இருந்தால் அவர் சபாநாயகர் பதவியிலிருந்து விலகுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது . -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *