Search
Friday 14 August 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

எதிர்வரும் செவ்வாய் தென்மராட்சி பிரதேச காணிப் பயன்பாட்டு திட்டமிடல் குழுக்களுக்கான கூட்டம்

எதிர்வரும் செவ்வாய் தென்மராட்சி பிரதேச காணிப் பயன்பாட்டு திட்டமிடல் குழுக்களுக்கான கூட்டம்

.
எதிர்வரும் 15.05.2017 அன்று செவ்வாய் கிழமை மு..ப.9.00 மணிக்கு பிரதேச செயலக கேட்போர் கூடத்தில் இடம் தென்மராட்சி பிரதேச காணிப் பயன்பாட்டு திட்டமிடல் குழுக்களுக்கான கூட்டம் இடம்பெறுமென பிரதேச செயலர் திருமதி தே.பாபு அறிவித்துள்ளார். (15)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *