Search
Sunday 20 September 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் விழாவில் தமிழ் மொழியில் தேசிய கீதம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் விழாவில் தமிழ் மொழியில்  தேசிய கீதம்

கொழும்பு பொரளை கெம்பல் மைதானத்தில் இன்று கொண்டாடப்பட்ட ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் 70ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழாவின் ஆரம்பத்தில்  சிங்கள மொழியில் தேசிய கீதமும், இறுதியில் தமிழ் மொழியிலும் தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது.

 

n10


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *