Search
Friday 28 February 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

ஒரு கோடியே 60 இலட்சம் வாக்காளர்கள் : வாக்கு சீட்டுகள் அச்சிடும் நடவடிக்கை ஆரம்பம்

ஒரு கோடியே 60 இலட்சம் வாக்காளர்கள் : வாக்கு சீட்டுகள் அச்சிடும் நடவடிக்கை ஆரம்பம்

ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான உத்தியோகபூர்வ வாக்கு சீட்டுகளை அச்சிடும் பணிகள் தற்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
விசேட பாதுகாப்புகளுக்கு மத்தியில் நேற்று முதல் இந்த நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
சிங்கள அகர வரிசை அடிப்படையில் முறையே 35 வேட்பாளர்களின் பெயர்களையும் , சின்னங்களை உள்ளடக்கியதாகவும் இந்த வாக்கு சீட்டுகள அச்சிடும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
இம்முறை தேர்தலில் ஒரு கோடியே 60 இலட்சம் வரையான வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர். -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *