Search
Sunday 8 December 2019
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றார் தலதா

கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றார் தலதா

நீதி அமைச்சராக சட்டத்தரணி தலதா அதுகோரல இன்று தனது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

இந்த நிகழ்வு இன்று காலை நீதி அமைச்சில் இடம்பெற்றுள்ளது.

இதன்போது, அமைச்சர்களான கயந்த கருணாதிலக்க, சந்திரானி பண்டார உள்ளிட்ட பலர் உடனிருந்தனர்.

n10


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *