Search
Tuesday 27 October 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

கடுமையான இடி, மின்னல் ஏற்படும் – சில மாகாணங்களுக்கு சிவப்பு அறிவித்தல்

கடுமையான இடி, மின்னல் ஏற்படும் – சில மாகாணங்களுக்கு சிவப்பு அறிவித்தல்

சில மாகாணங்களுக்கு இடி, மின்னல் தொடர்பான சிவப்பு எச்சரிக்கை அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று இரவு 10.30 மணி வரையில் அமுலில் இருக்கும் வகையில் வடக்கு , கிழக்கு மற்றும் ஊவா மாகாணங்களுக்கு இந்த அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த காலப்பகுதியில் அவதானமாக இருக்குமாறு பிரதேச மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *