Search
Tuesday 4 August 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

கடும் இடி , மின்னலுக்கான எச்சரிக்கை விடுப்பு

கடும் இடி , மின்னலுக்கான எச்சரிக்கை விடுப்பு

எதிர்வரும் மணித்தியாலங்களில் கிழக்கு , வட மத்திய , ஊவா மற்றும் சபரகமுவ மாகாணங்களில் கடும் இடி மின்னலுடன் கூடிய காலநிலவக் கூடுமெனவும் இது குறித்து அவதானமாக இருக்குமாறும் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவித்தல் விடுத்துள்ளது.
சிவப்பு எச்சரிக்கை அறிவித்தலொன்றை விடுத்து இவ்வாறாக அறிவித்துள்ளது. -(3)qqqq


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *