Search
Wednesday 24 July 2019
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக ஷான் விஜேலால் நியமனம்

கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக ஷான் விஜேலால் நியமனம்

கிழக்கு மாகாணத்தின் புதிய ஆளுநராக தென் மாகாணத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சரான ஷான் விஜேலால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஜனாதிபதி முன்னிலையில் அவர் இன்றைய தினம் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார். -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *