Search
Tuesday 14 July 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

கேஸ் தட்டுப்பாட்டால் பேக்கரிகளை மூடும் நிலை!

கேஸ் தட்டுப்பாட்டால் பேக்கரிகளை மூடும் நிலை!

நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் 800ற்கும் மேற்பட்ட பேக்கரிகளை மூட வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
7000 வரையான பேக்கரிகள் நாட்டில் இருக்கும் நிலையில் அவற்றில் 10 வீதமானவை சமையல் எரிவாயு பயன்படுத்தியே பாண் உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்றன. இந்நிலையில் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் அந்த பேக்கரிகள் மூடும் நிலைமை உருவாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *