Search
Thursday 20 June 2019
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

சீனிக்காக கட்டுப்பாட்டு விலை

சீனிக்காக கட்டுப்பாட்டு விலை

இன்று நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் சீனிக்காக கட்டுப்பாட்டு விலையை அறிவிக்க நுகர்வோர் அதிகார சபை நடவடிக்கையெடுத்துள்ளது.
இதன்படி ஒரு கிலோ சீனிக்கான ஆகக் கூடிய சில்லறை விலையாக 100 ரூபா இருக்க வேண்டுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேவேளை பக்கற்றில் அடைக்கப்பட்ட சீனியை 105 ரூபாவுக்கு விற்கனை செய்ய முடியுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *