Search
Thursday 4 June 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் யாழில் ஹோட்டல் கற்கை நெறிகள்

சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் யாழில் ஹோட்டல் கற்கை நெறிகள்

யாழ்ப்பாணத்தில் பலாலி சர்வதேச விமான நிலையம் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் ஹோட்டல் முகாமைத்துவக் கற்கை நெறி தொடர்பான தமது கிளையொன்றை யாழ்ப்பாணத்தில் திறக்கவுள்ளதாக இலங்கை சுற்றுலா மற்றும் நலன்புரி முகாமைத்துவ நிறுவனம் தெரிவித்தது.இந்நிலையில் சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இலங்கை சுற்றுலா மற்றும் நலன்புரி முகாமைத்துவ நிறுவனம், அங்கு ஹோட்டல் முகாமைத்துவக் கற்கை நெறியை ஆரம்பிக்கவுள்ளது.(15)


One thought on “சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் யாழில் ஹோட்டல் கற்கை நெறிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *