Search
Tuesday 12 November 2019
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

சு.கவிலிருந்து வந்தவர்களை ஐ.தே.கவில் இணைக்க யோசனை

சு.கவிலிருந்து வந்தவர்களை ஐ.தே.கவில் இணைக்க யோசனை

கடந்த காலங்களில் ஐக்கிய மக்கள் முன்னணியிலிருந்தும் மற்றும் ஶ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியியிலிருந்தும் கட்சி தாவி அரசாங்கத்துடன் இணைந்து கொண்டவர்களுக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி உறுப்புரிமையை வழங்குவதற்கு யோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இன்று நடைபெற்ற ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் செயற்குழு கூட்டத்தில் இந்த யோசனைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன்போது தமது கட்சியுடன் இணைந்தவர்களுக்கு தொகுத அமைப்பாளர் பதவியை வழங்குவதற்கும் ஆராயப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *