Search
Friday 15 November 2019
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை வழங்கும் முறை : விபரங்கள் இதோ

ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை வழங்கும் முறை  : விபரங்கள் இதோ

எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக சகல அரச மற்றும் தனியார் ஊழியர்களுக்கும் அவர்களின் தொழில் தருணர்களினால் சம்பளத்துடனான விடுமுறை வழங்கப்பட வேண்டுமென தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்தல் விடுத்துள்ளது.
தொழில் புரியும் இடத்திற்கும் வாக்களிப்பு நிலையத்திற்கும் இடையிலான தூரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு விடுமுறையின் அளவு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி 40 கிலோ மீற்றருக்கும் குறைவான தூரத்திற்கு அரை நாள் விடுமுறையும் , 40 கிலோ மீற்றர் முதல் 100 கிலோ மீற்றர் தூரத்திற்கு ஒரு நாள் விடுமுறையும் , 100 முதல் 150 கிலோ மீற்றர் தூரத்திற்கு ஒன்றரை நாள் விடுமுறையும் , 150 கிலோ மீற்றருக்கும் அதிகமெனில் 2 நாள் விடுமுறையும் வழங்கப்பட வேண்டுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *