தலைப்பு செய்திகள்

ஜூனில் 5000 ரூபா கொடுப்பனவு இல்லை

ஜூனில் 5000 ரூபா கொடுப்பனவு இல்லை

அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படும் 5000 ரூபா கொடுபனவை ஜூன் மாதத்தில் வழங்க முடித்துள்ளதாக அமைச்சரவை பேச்சாளர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் நிலைப்பாட்டிற்கு அமைய இந்த கொடுபனவை ஜூன் மாதத்தில் வழங்க முடியாது என அவர் கூறியுள்ளார்.

5000 ரூபாய் கொடுப்பனவு வழங்கும் செயற்பாட்டிலிருந்து பிரதேச மற்றும் கிராம அரசியல்வாதிகளை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு கோரிக்கை விடுத்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *