தலைப்பு செய்திகள்

டேன் பிரியசாத் கைதானார்!

டேன் பிரியசாத் கைதானார்!

நவ சிங்களே தேசிய அமைப்பின் பணிப்பாளர் டேன் பிரியசாத் கொழும்பு குற்றவியல் விசாரணை பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அவரை கைது செய்வதற்கு பொலிஸார் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வந்த நிலையில் தனது சட்டத்தரணியூடாக அவர் அந்த பிரிவில் ஆஜராகியதை தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *