Search
Tuesday 22 October 2019
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

தமிழ் தேசிய பிரச்சினைக்கு தீர்வை வழங்குபவருக்கே ஆதரவு : சஜித் தரப்பினரிடம் கூட்டமைப்பு தெரிவிப்பு

தமிழ் தேசிய பிரச்சினைக்கு தீர்வை வழங்குபவருக்கே ஆதரவு : சஜித் தரப்பினரிடம் கூட்டமைப்பு தெரிவிப்பு

யாரையும் ஆதரிப்பதாக நேரடியாக அறிவிக்க முடியாது என்று சஜித் சார்பு குழுவினருடன் இன்று இடம்பெற்ற சந்திப்பில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு  தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்த் தேசிய பிரச்சினைக்கு நியாயமான தீர்வை வழங்கு தரப்புக்கே ஆதரவு இருக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பிரதிநிதிகளுக்கும் சஜித் பிரேமதாச தரப்பினருக்கும் இடையே இன்று கொழும்பில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *