Search
Wednesday 27 May 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

தாமரை கோபுர திறப்பு விழா படங்கள்

தாமரை கோபுர திறப்பு விழா படங்கள்

கொழும்பு தாமரை கோபுரம் இன்று மாலை ஜனாதிபதியினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. -(3)IMG_20190916_205018 IMG_20190916_204813 IMG_20190916_204830 IMG_20190916_204842 IMG_20190916_204459 IMG_20190916_204530 IMG_20190916_204748


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *