Search
Friday 6 December 2019
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தலைவர் இன்று வேட்பாளர்களை சந்திக்கிறார்

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தலைவர் இன்று வேட்பாளர்களை சந்திக்கிறார்

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிடும் 35 வேட்பாளர்களும் இன்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிற்கு வரவுள்ளனர்.
ஜனாதிபதித் தேர்தல் தொடர்பான அபிப்பிராயங்களை விசாரித்தல், வாக்குகளை எண்ணுதல், பெறுபேறுகளை வெளியிடுதல் என்பன தொடர்பில் கலந்துரையாடுவதற்காக இவர்கள் அழைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
வேட்பாளர்கள் வர முடியவில்லை என்றால், அந்த வேட்பாளர்கள் அதிகாரம் அளிக்கும் இரண்டு பிரதிநிதிகளை ஆணைக்குழுவிற்கு வருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *