Search
Sunday 18 March 2018
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

தேவரப்பெரும சிறுநீரகத்தை கொடையளிக்க தீர்மானம்

தேவரப்பெரும சிறுநீரகத்தை கொடையளிக்க தீர்மானம்

தனது சிறுநீரகமொன்றை மேல்மாகாண சபையின் எதிர்க்கட்சி தலைவர் மஞ்சு ஶ்ரீ அரங்கலவுக்கு வழங்க தான் தீர்மானித்துள்ளதாக பிரதி அமைச்சர் பாலித தேவரப்பெரும தெரிவித்துள்ளார்.
காலமான தனது மகனை எண்ணி இந்த நன்கொடையை செய்ய தீர்மானித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மஞ்சு ஶ்ரீ அரங்கல சிறுநீரக நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *