தலைப்பு செய்திகள்

நள்ளிரவு முதல் ரயில்வே வேலை நிறுத்தம்

நள்ளிரவு முதல் ரயில்வே வேலை நிறுத்தம்

இன்று நள்ளிரவு முதல் சம்பள பிரச்சினையை அடிப்படையாக கொண்டு ரயில்வே ஊழியர்கள் வெக்கை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளனர். -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *