Search
Wednesday 15 July 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

பாடசாலைகளுக்கான விசேட சுற்று நிருபம்

பாடசாலைகளுக்கான விசேட சுற்று நிருபம்

பாடசாலைகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களை மீள திறப்பதற்கு முன்னர் அங்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய சுகாதார பாதுகாப்பு வசதிகள் தொடர்பாக கல்வி அமைச்சினால் விசேட சுற்றுநிருபமொன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த சுற்றுநிருபம் வருமாறு -(3)12 13 14


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *