Search
Friday 10 July 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

பாண் , பணிஸ் விலைகளை அதிகரிக்க திட்டம்

பாண் , பணிஸ் விலைகளை அதிகரிக்க திட்டம்

பாண் உள்ளிட்ட பேக்கரி உற்பத்தி பொருட்களின் விலைகளை அதிகரிப்பதற்கு பேக்கரி உரிமையாளர்கள் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
இது தொடர்பாக இந்த வாரத்தில் கூடி தீர்மானம் எடுக்கவுள்ளதாக பேக்கரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் என்.கே.ஜயவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போது பேக்கரி உற்பத்திகளுக்கான மூலப்பொருட்களின் விலைகள் அதிகரித்துள்ள நிலையில் உற்பத்தி பொருட்களின் விலைகளையும் அதிகரிக்க வேண்டியேற்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *