Search
Wednesday 27 May 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

பாராளுமன்றம் 14ஆம் திகதியே கூடும் : ஜனாதிபதி அறிவித்தார்

பாராளுமன்றம் 14ஆம் திகதியே கூடும் : ஜனாதிபதி அறிவித்தார்

பாராளுமன்றம் எதிர்வரும் 14ஆம் திகதி முற்பகல் 10 மணிக்கு கூடுமென ஜனாதிபதி வர்த்தமானி மூலம் அறிவித்துள்ளார். -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *