Search
Sunday 20 September 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

பால் மா விலைகள் அதிகரிக்கும்?

பால் மா விலைகள் அதிகரிக்கும்?

பால் மா விலைகள் அதிகரிக்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இது தொடர்பாக விலை சூத்திரமொன்று தயாரிக்கப்படவுள்ளதுடன் அதற்கு நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபையின் அனுமதி கிடைத்த பின்னர் விலை அதிகரிக்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *