தலைப்பு செய்திகள்

பிரதமருக்கு அதிகாரங்களை பெருக்க திட்டம்?

பிரதமருக்கு அதிகாரங்களை பெருக்க திட்டம்?

நிறைவேற்று ஜனாதிபதி முறைமையை இல்லாது செய்வது பற்றி ஆளும் கட்சிக்குள் ஆராயப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர் அது தொடர்பான யோசனையை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து அதனை மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் சர்வஜன வாக்கெடுப்புக்கு விட்டு அந்த யோசனையை நிறைவேற்ற முடியுமா என பிரதமர் ரணில் தலைமையில் குழுவொன்று ஆராய்ந்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *