தலைப்பு செய்திகள்

பிரான்ஸ் நாட்டு மருத்துவக்குழுவுடன் வடக்கு சுகாதார அமைச்சர் சந்திப்பு

பிரான்ஸ் நாட்டு மருத்துவக்குழுவுடன் வடக்கு சுகாதார அமைச்சர் சந்திப்பு

வடக்கு மாகாணத்தின் சுகாதார துறை அபிவிருத்தி தொடர்பில் பிரான்ஸ் நாட்டு வைத்தியக் குழுவுடன் சந்திப்பொன்று கடந்த வாரம் நடைபெற்றுள்ளது.

வடக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பில் வடக்கு மாகாண சுகாதார துறைசார்ந்த எதிர்கால அபிவிருத்தி தொடர்பிலும்,சிறுவர் பாதுகாப்பு மற்றும் சிறுவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள், சிறுவர் துஸ்பிரயோகம் தொடர்பிலும கலந்துரையாடப்பட்டது.

f2

N5


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *