Search
Friday 10 July 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

மண்சரிவு எச்சரிக்கை!

மண்சரிவு எச்சரிக்கை!

சீரற்ற காலநிலையின் காரணமாக சில பகுதிகளுக்கு மண் சரிவு சிவப்பு அனர்த்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

காலி மாவட்டத்தில் எல்பிட்டிய, நியாகம, நாகொட, இமதுவ, பத்தேகம ஆகிய பிரதேசங்களுக்கும் களுத்துறை மாவட்டத்தில் புளத்சிங்கள, வளல்லாவிட, மத்துகம, அகலவத்தை ஆகிய பிரதேசங்களிற்கும் மண் சரிவு அனர்த்த சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *