Search
Tuesday 18 September 2018
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

மத்திய , ஊவா தமிழ் பாடசாலைகளுக்கு திங்கட்கிழமை விடுமுறை

மத்திய , ஊவா தமிழ் பாடசாலைகளுக்கு திங்கட்கிழமை விடுமுறை

மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாண தமிழ் பாடசாலைகளுக்கு எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை 15ஆம் திகதி விடுமுறை வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
14ஆம் திகதி கொண்டாடப்படவுள்ள தைப் பொங்கல் பண்டிகை காரணமாகவே இந்த விடுமுறை வழங்கப்படவுள்ளது. இதற்கு பதிலாக சனிக்கிழமை நாளொன்றில் பாடசாலை நடைபெறும். -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *