Search
Monday 26 August 2019
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

மத்திய மாகாணத்தில் பார்களுக்கு பூட்டு!

மத்திய மாகாணத்தில் பார்களுக்கு பூட்டு!

மத்திய மாகாணத்தில் சகல மதுபானசாலைகளையும் மூடுமாறு மாகாண ஆளுனரினால் கலால் திணைக்களத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி இன்று பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாகாணத்தில் அனைத்து மதுபானசாலைகளையும் மூடுவதற்கு நடவடிக்கையெடுக்கப்பட்டுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *