Search
Wednesday 5 August 2020
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

முகத்தை மூடும் ஆடை மற்றும் பாதுகாப்பான தலைகவசம் தொடர்பாக பாடசாலைகளுக்கு விசேட கடிதம்

முகத்தை மூடும் ஆடை மற்றும் பாதுகாப்பான தலைகவசம் தொடர்பாக பாடசாலைகளுக்கு விசேட கடிதம்

69ec66209874a2eb33491979dd9ffda8_XLமுகத்தை மூடுவது தொடர்பாக அவசரகால சட்டத்தின் கீழ் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் என்னவென்பதனை அறியாமல் தலையை மறைத்து வந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் விடயத்தில் ஒரு சில பாடசாலைகளில் பெரும் சிக்கலான நிலைமை ஏற்பட்டது.
இந்த நிலைமை தொடர்பாக அவதானம் செலுத்திய கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் அவர்கள் ,இவ்வாறான நிலைமைகளின் போது பாடசாலை பிரதானிகள் செயற்பட வேண்டிய விதம், பாடசாலை வரும் போது முகத்தை மூடும் ஆடை மற்றும் பாதுகாப்பு கவசம் போன்ற விடயங்கள் தொடர்பான உத்தரவுகள் அடங்கிய விசேட கடிதமொன்றை பாடசாலை பிரதானிகளுக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கல்வி அமைச்சின் செயலாளருக்கு அமைச்சர் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.
இதன்படி முழுமையாக முகத்தை மூடும் ஆடை (புர்கா) தொடர்பாக அவசரகால சட்ட விதிமுறைகளின் கீழ் வெளியிடப்பட்டுள்ள விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலின் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உத்தரவுகளுக்கு அமைவாகவும் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு முகத்தை மூடும் ஆடை தொடர்பாக கல்வி அமைச்சுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள உருவப்படங்களுடன் கூடிய விசேட கடிதத்தை கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் பாடசாலை பிரதானிகளுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
இதன்படி இதனுடன் தொடர்பான கடிதத்தையும் தடை செய்யப்பட்டுள்ள ஆடை தொடர்பான உருவப்படங்கள் இதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *