Search
Sunday 18 March 2018
  • :
  • :
தலைப்பு செய்திகள்

முற்றாக முடங்கியது யாழ் நகர்

முற்றாக முடங்கியது யாழ் நகர்

தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இன்று வடக்கு மாகாணம் முழுவதும் முழு அடைப்புப் போராட்டம் நடைபெறுகின்றது.இந்நிலையில் யாழ் நகரில் அத்தியாவசியச் சேவைகள் தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்தும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.யாழ் நகர் வெறிச்சோடிக் காணப்படுகின்றது.(15)1 02 34


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *