தலைப்பு செய்திகள்

மெத்தியுஸ் , குசல் நீக்கம்!

மெத்தியுஸ் , குசல் நீக்கம்!

இங்கிலாந்துடான போட்டித் தொடருக்கான இலங்கை அணியிலிருந்து அஞ்சலோ மெத்தியூஸ் மற்றும் குசல் மென்டிஸ் ஆகியோரின் பெயர்களை உள்ளடக்காது இருப்பதற்கு இலங்கை கிரிக்கெட் சபை தீர்மானித்துள்ளது.
இதன்படி குறித்த போட்டித் தொடரில் இலங்கை அணியின் தலைவரான தினேஸ் சந்திமால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
2019 உலக கிண்ண தொடர் வரை தினேஸ் சந்திமாலே தலைவராக இருப்பார் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. -(3)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *